AndroLib
Hledejte Aplikace pro Android
Android Market in EnglishMarket Android en FrançaisAndroid Market en EspañolMercato android in ItalianoAndroid Market auf DeutschAndroid Market in EnglishAndroid Markt in het Nederlandse
中文版电子市场Android Market in JapaneseAndroid Market v ČeštiněAndroid Market на русскомAndroid Market em Português (Brasil)한국어 안드로이드 마켓Android Butiken på svenska
Dev corner | My Favorites
0 Estimated number of Applications downloaded in the Android Market

Hledání aplikací nebo her pro Android:

You are Here
Domů > Aplikace > Životní styl > (유료) 오디오성경 GcnBible-A9G


More...Novinky z Androidosphere

WhatsApp podlehl trendu Material designu, stáhněte si APK
Jedna z nejznámějších aplikací určená k chatování a nově i volání se v brzké době dočká...

Samsung Galaxy S6 Edge v redakci. Ptejte se, co vás zajímá?
Do redakce nám dorazila velmi očekávaná novinka Samsung Galaxy S6 Edge, která již v pát...

Nexus 7 a Nexus 5: fatální problémy po aktualizaci na Android 5.0 Lollipop
V nejrůznějších internetových fórech se stále častěji objevují příspěvky uživatelů, kte...Nenechte si ujít nové aplikace!
Nové Aplikace a Hry
Poslední Hry
Poslední aplikacePoslední aplikace

Poslední Hry


Nejlepší Volný iPhone Apps
More... AndroLib Pages Currently Being Browsed
Featured

Bubble Bl...
1210 sec ago

Redtube v...

Detaily
Hodnocení

3.72/5
(147 hodnocení)

QR kód

Cena
cca 337,50 Kč
+/- 12.08€
+/- £10.97
+/- ¥1,652.06

Verze
3.4

Stažení
5 000-10 000
Estimate :
6 447

Velikost
5.5 MB

Kategorie

(유료) 오디오성경 GcnBible-A9G

Available in :
한글성경 개역개정판 + 개역판, 영어성경 NIV 본문과 음원이 서비스됩니다. 새찬송가 645장 + 통일 찬송가 558장의 가사와 악보 음원이 서비스됩니다. 초기설정은 한글 개역개정과 새찬송가가 선택되어 있으며 환경설정에 들어가 한글 개역판과 통일찬송가로 바꿀 수 있습니다.

업무시간 평일 오전9시-오후6시 이외의 저녁,주말과 공휴일에는 전화문의를 받지 않으니 양해바랍니다. 휴대폰이 초기화되거나 삭제되었다면 안드로이드 마켓에 접속하여 재다운로드 하시면 됩니다. 오디오 음원은 휴대폰에 저장되지 않으며 매번 서버로부터 3G나 Wifi로 연결하여 다운을 받습니다. 그러므로 고객님의 데이타 요금제에 따라서 비용이 발생할 수 있으며 이로인한 환불은 해드릴 수가 없으니 주의하시기 바랍니다.

한글 개역개정판 성경은 대한성서공회로부터 저작권 승인을 받았습니다.
한글성경 찬송가 음원은 히스미디어로부터 저작권 승인을 받았습니다.
연락처: 02-753-7280, 010-7430-3966

[기능소개]
-. 개정(개역)성경 : 개역개정판(드라마 입체 낭독 음원), 개역판(정독 음원) / 영어NIV (음원)
-. 성경찾기 : 구절과 단어로 검색 가능
-. 즐겨찾기 : 최대 500개까지 추가 가능
-. 성경읽기표 : 각 성경별 한 장씩 체크 가능
-. 찬송가 : 새찬송 645장, 통일찬송 558장 악보,가사, 피아노 반주의 독창과 합창 음원
-. 교독문 : 새교독 137편, 통일 교독 76편 수록
-. 심방사전 : 94개 주제별 성구
-. 오늘의 말씀 : 매일 자동 업데이트, 수동 저장 가능

[자주 묻는 질문]
1. 한글성경 개역판과 예전 통일찬송가를 보려면 어떻게해야 합니까?
답: GcnBible 첫화면에서 휴대폰 하단의 메뉴 버튼을 누르며 "환경설정"이 보입니다. 거기에서 개역판과 통일 찬송가를 선택하시면 됩니다.

2. 영어성경은 어떻게 봅니까?
답: 개정(개역)성경에 들어가 메뉴키를 누르면 팝업메뉴가 올라오며 보기설정에서 영어성경이나 영한,한영대조 보기를 선택하면 됩니다.

3. 다른 성경으로 이동은 어떻게 합니까?
답: 개정(개역)성경에 들어가서 성경제목바("창세기1장)를 누르거나 메뉴키를 눌러 성경선택 화면으로 이동하여 다른 성경을 선택하면 됩니다.

4. 찬송가를 볼때마다 매번 서버로부터 악보를 다운받아야 합니까?
답: 아니오. 메인메뉴(첫화면)에서 메뉴키(홈버튼 옆)를 누르면 악보 전체받기가 있습니다. 악보를 한번 다운로드하면 그 다음부터는 서버에 더 이상 접속하지 않아도 찬송가 악보보기가 가능합니다.

5. 성경과 찬송가 음원은 재생시 매번 다운로드 됩니까?
답 : 네. 서버로부터 3G나 Wifi로 음원을 다운로드하여 재생합니다. 그러므로 3G접속시 고객님의 요금제에 따라서 한도를 초과할 경우 데이타 요금이 추가로 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

6. 휴대폰을 껐다가 다시 켜면 아이콘이 삭제됩니다.
답: "환경설정-응용프로그램-응용프로그램 관리-데이터-디바이스로 이동"을 해주시면 됩니다. 프로요(2.2)부터 응용프로그램이 외장 메모리로 설치가 가능한데 휴대폰에 따라 이러한 버그가 남아있는 경우도 있습니다. GcnBible-A9을 내장 메모리로 옮기더라도 용량이 큰 성경DB와 찬송가 악보파일은 외장에 남게되므로 실제 메모리는 7MB정도 됩니다.

7. 신용카드로 구매를 했는데 설치가 안됩니다.
답: 만약 구매후 15분 이내라면 구매취소가 가능합니다. 또한 구매취소가 되지않고 결재승인이 난 경우에는 판매자(admin@gcnservice.com)에게 메일을 주시거나 전화 02-753-7280으로 문의하시면 조치를 취해드리겠습니다.

8. 상품가 20달러 이외에 1달러가 추가로 결재되었습니다.
답: 구글마켓은 해외결재에 해당되므로 신용카드에 따라서 수수료 1달러가 추가되는 경우도 있습니다.


iPhone souvisí za (유료) 오디오성경 GcnBible-A9G

(유료) 오디오성경 GcnBible-A9G vyvinul pro Android GCN(Global Communication Network)

Název balíčku : com.gcnservice.gcnbible9g

Systémová oprávnění : 6 Klikněte zde pro zobrazení/skrytí seznamu
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

I am the developer of this Application !
|||||EmailScreenshoty dostupné pro (유료) 오디오성경 GcnBible-A9G


Diskuze k (유료) 오디오성경 GcnBible-A9G na našem fóru

Komentáře a hodnocení pro (유료) 오디오성경 GcnBible-A9G

Filters :
Žádné komentáře pro tuto aplikaci
(유료) 오디오성경 GcnBible-A9G for Android was rated by Android Market Users on : 3.7/5


Náhodně vybrané...


Náhodné tapety pro Androida