AndroLib
Hledejte Aplikace pro Android
Android Market in EnglishMarket Android en FrançaisAndroid Market en EspañolMercato android in ItalianoAndroid Market auf DeutschAndroid Market in EnglishAndroid Markt in het Nederlandse
中文版电子市场Android Market in JapaneseAndroid Market v ČeštiněAndroid Market на русскомAndroid Market em Português (Brasil)한국어 안드로이드 마켓Android Butiken på svenska
Dev corner | My Favorites
0 Estimated number of Applications downloaded in the Android Market

Hledání aplikací nebo her pro Android:

You are Here
Domů > Aplikace > Životní styl > (무료) 한영성경 GcnBible-A7G


More...Novinky z Androidosphere

WhatsApp podlehl trendu Material designu, stáhněte si APK
Jedna z nejznámějších aplikací určená k chatování a nově i volání se v brzké době dočká...

Samsung Galaxy S6 Edge v redakci. Ptejte se, co vás zajímá?
Do redakce nám dorazila velmi očekávaná novinka Samsung Galaxy S6 Edge, která již v pát...

Nexus 7 a Nexus 5: fatální problémy po aktualizaci na Android 5.0 Lollipop
V nejrůznějších internetových fórech se stále častěji objevují příspěvky uživatelů, kte...Nenechte si ujít nové aplikace!
Nové Aplikace a Hry
Poslední Hry
Poslední aplikacePoslední aplikace

Poslední Hry


Nejlepší Volný iPhone Apps
More... AndroLib Pages Currently Being Browsed
Featured

Checkers

Detaily
Hodnocení

4.28/5
(2566 hodnocení)

QR kód

Cena
Zdarma

Verze
3.3

Stažení
>250 000
Estimate :
421 762

Velikost
5.4 MB

Kategorie

(무료) 한영성경 GcnBible-A7G

Available in :
<공지> 오디오 성경,찬송가 GcnBible-A9G가 출시되었습니다.신규판매가는 2만원, A7 정식고객 업그레이드는 1만원입니다.

한글성경 개역개정판과 개역판, 찬송가 21세기 645장과 통일 558장이 통합되었습니다. 한글 개역판과 558장 찬송가를 보시려면 첫화면에서 메뉴키를 눌러 환경설정에 들어가 선택해 주시면 됩니다. 정식인증후에는 "악보 전체받기-새로받기"를 해주세요.

A7 정식인증 비용 9,900원은 매달이 아니라 평생 한번만 입금하시면 됩니다. 인증파일은 평일은 오전9시부터 오후6시사이에 수시로 발송되며,
주말과 공휴일은 저녁8시경에 발송됩니다. 주일은 인증을 하지않습니다. 업무시간 평일 오전9시-오후6시 이외의 저녁시간과 주말,공휴일에는 전화문의를 받지 않으니 양해바랍니다. 정식등록 고객님들은 휴대폰이 초기화되었다면 시험판을 설치하고 재인증을 요청할 필요없이 그냥 인증파일 받기를 하시면 바로 됩니다.
한번의 구매로 한글개역판 성경도 함께 정식등록이 됩니다. 신용카드로 구매를 원하시는 분은 유료버전을 구매하시면 됩니다. 사용중에 휴대폰 번호가 바뀌는 경우 재인증을 받아야 하며 경우에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

한글 개역개정판 성경은 대한성서공회로부터 저작권 승인을 받았습니다.
찬송가에 대하여 찬송가공회로부터 저작권 승인을 받았습니다.
연락처: 02-753-7280, 010-7430-3966

[기능소개]
1. 개정(개역)성경 (음원 없음)
-. 한글 개역개정판 + 개역판 성경
-. 영어 NIV 버전
-. 단어 검색
-. 본문 구절: 책갈피,즐겨찾기 추가, SMS, E-Mail 전송
2. 성경찾기
-. 구절 보기와 단어 검색
-. SMS,E-Mail 전송
3. 즐겨찾기
-. 최대 500개까지 구절 저장
4. 성경읽기표
-. 성경 각장 체크
-. 성경본문을 보실 수 없음
5. 찬송가 (음원 없음)
-. 21세기 645장 악보와 가사
-. 통일 558장 악보와 가사
6. 교독문 :
-. 새교독 137편 수록
-. 통일교독 76편 수록
-. 주기도문,사도신경, 십계명 수록
7. 심방사전 : 94개 주제
8. 오늘의 말씀
-. 매일 자동 업데이트
-. 사용자 지정 구절 고정 가능

* 정식등록안내에서 휴대번호가 보이지 않는 기종(스트릭?,아이덴터티탭)은 정식인증이 안됩니다.

[공지] 저희 GCN은 만민교회와 아무런 관련이 없는 전문 IT 기업입니다.

[자주 묻는 질문]
1. 처음 한번만 9,900원을 입금하면 계속 사용가능합니까?
답: 네, 더 이상 입금할 필요가 없으며 같은 os의 같은 번호라면 휴대폰이 바뀌어도 인증파일은 유효하므로 계속 사용이 가능합니다. 그러나 전화번호가 변경되면 새로 구매하셔야 합니다.

2. 개역판 성경과 통일찬송가 558장을 보려면 어떻게해야 합니까?
답: 첫화면에서 메뉴키를 눌러 환경설정에 들어가 선택해주시면 됩니다.

3. 영어성경은 어떻게 봅니까?
답: 개정(개역)성경에 들어가 메뉴키를 누르면 팝업메뉴가 올라오며 보기설정에서 영어성경이나 영한,한영대조 보기를 선택하면 됩니다.

4. 다른 성경으로 이동은 어떻게 합니까?
답: 개정(개역)성경에 들어가서 성경제목바("창세기1장)를 누르거나 메뉴키를 눌러 성경선택 화면으로 이동하여 다른 성경을 선택하면 됩니다.

5. 찬송가를 볼때마다 매번 서버로부터 악보를 다운받아야 합니까?
답: 아니오. 메인메뉴(첫화면)에서 메뉴키(홈버튼 옆)를 누르면 악보 전체받기가 있습니다. 악보를 한번 다운로드하면 그 다음부터는 서버에 더 이상 접속하지 않아도 찬송가 악보보기가 가능합니다.

6. 휴대폰을 껐다가 다시 켜면 아이콘이 삭제됩니다.
답: "환경설정-응용프로그램-응용프로그램 관리-데이터-디바이스로 이동"을 해주시면 됩니다. 프로요(2.2)부터 응용프로그램이 외장 메모리로 설치가 가능한데 휴대폰에 따라 이러한 버그가 남아있는 경우도 있습니다. GcnBible-A7을 내장 메모리로 옮기더라도 용량이 큰 성경DB와 찬송가 악보파일은 외장에 남게되므로 실제 메모리는 4MB정도 됩니다.


iPhone souvisí za (무료) 한영성경 GcnBible-A7G

(무료) 한영성경 GcnBible-A7G vyvinul pro Android GCN(Global Communication Network)

Název balíčku : com.gcnservice.gcnbible7

Systémová oprávnění : 6 Klikněte zde pro zobrazení/skrytí seznamu
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

I am the developer of this Application !
|||||EmailScreenshoty dostupné pro (무료) 한영성경 GcnBible-A7G


Diskuze k (무료) 한영성경 GcnBible-A7G na našem fóru

Komentáře a hodnocení pro (무료) 한영성경 GcnBible-A7G

Filters :
Žádné komentáře pro tuto aplikaci
... you will most probably like those Android applications
Zdarma
매일경제TV Verze 2.4
24시간 종합뉴스채널 mbn이 전하는 생방송과 동영상뉴스를 볼 수 있습니다. - 생방송: 24시간 mbn tv 생방송 시청가능 - news채널: 실시간으로 편집되는 이시각... Od MBN
Available in :
Zdarma
Advanced Task Killer Froyo Verze 1.1.9B20
Advanced task killer is also known as atk. it is a tool to kill applications running. this is the... Od ReChild
Available in :
Zdarma
Adult Appstore YaApp Verze 1.9
Adult appstore yaapp movie,photo,cartoon,novel http://yaapp.co.kr adult app,nude,sexy,bikini,girl Od INFINIO
Available in :
Zdarma
ColorNote Notepad Notes Verze 3.9.17
Color note is a simple notepad app. it give you a quick and simple notepad editing experience whe... Od Notes
Available in :
Zdarma
HistoryEraser Verze 3.1.0
Erases history data on your android device. android market/google map/earth/youtube/gmail search... Od DUMAPIC
Available in :
(무료) 한영성경 GcnBible-A7G for Android was rated by Android Market Users on : 4.3/5


Náhodně vybrané...


Náhodné tapety pro Androida